Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hải quan hải dương
(TBTCO) - Đó là tổng thu NSNN của Chi cục Hải quan Hải Dương- Cục Hải quan Hải Phòng, đạt 75,7% dự toán, tăng 33,3% so với cùng kỳ.