Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hải quan hải phòng
Cục HQHP
(TBTCO) - Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để từng bước phát huy vai trò, nâng cao vị thế và tạo được nhiều kết quả nổi bật.
Cục Hải quan Hải Phòng
(TBTCO) - Trong tháng 5, tổng tờ khai hải quan trong toàn Cục Hải quan Hải Phòng là 132.269 tờ khai. Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 74.073 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 58.196 tờ khai, giảm 18,13% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 3,32% so với tháng trước.
Cục Hải quan HP
(TBTCO) - Báo cáo từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, trong quý I vừa qua, toàn cục đã thực hiện 411.172 tờ khai. Trong đó, có 231.398 tờ khai nhập khẩu, 179.774 tờ khai xuất khẩu, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2019.
cảng Tân Vũ
(TBTCO) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng trong quý I đã giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Cục HQ Hải Phòng
(TBTCO) - Báo cáo từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tại đơn vị trong quý I/2020 đạt hơn 14,7 tỷ USD, tăng trên 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Cục Hải quan Hải Phòng vừa chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Phòng Thanh tra - Kiểm tra hết sức tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thông quan hàng hóa trước tác động từ dịch bệnh Covid-19.
Hải quan Hải Phòng
(TBTCO) - Báo cáo từ Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, sau gần 2 tháng triển khai thu phí cảng biển bằng biên lai điện tử, đơn vị đã thu được trên 183 tỷ đồng phí cảng biển.
Hải quan Hải Phòng
(TBTCO) - Với mục tiêu lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp (DN) để ngày càng có sự phục vụ tốt hơn, Hải quan Hải Phòng (HQHP) đã tăng cường thiết lập cơ chế trao đổi thông tin với DN. Từ sự trao đổi này, các khó khăn, vướng mắc của DN đã được giải quyết kịp thời, hàng hóa được thông quan nhanh chóng.
Cục Hải quan Hải Phòng luôn đi đầu trong cải thiện môi trường kinh doanh,
(TBTCVN) - Những năm qua, Cục Hải quan Hải Phòng luôn đi đầu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). Từ sự cải cách này, Hải quan Hải Phòng đã thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) về làm thủ tục hải quan.