Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hải quan Nhật Bản
3
(TBTCO) - Đó là đề nghị của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trong buổi tiếp đoàn lãnh đạo Hải quan Nhật Bản do ông Hiroshi Kishimoto – Phó Tổng cục trưởng Hải quan Nhật Bản làm trưởng đoàn vào ngày 20/8, tại trụ sở Bộ Tài chính.
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa tổ chức Lễ Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài chính cho các chuyên gia của Hải quan Nhật Bản và chuyên gia JICA đã tham gia dự án “Xây dựng và phát triển hệ thống thông quan điện tử tự động và một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa Hải quan Việt Nam” (VNACCS/VCIS).
(TBTCO) - Sáng 4/11 tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã tiếp Phó Tổng cục trưởng Hải quan Nhật Bản, ông Takehito Matsumura.