Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hải quan tỉnh
hải quan
(TBTCO) - Trước vướng mắc trong việc tiếp nhận, kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) điện tử và bản giấy, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố giải quyết vấn đề này.
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan thông báo, thiết lập trên Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) để các doanh nghiệp (DN) thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) từ 0 giờ 00 phút ngày 23/4/2020.
đồng nai
(TBTCO) - Theo chỉ đạo của Chính phủ về tinh gọn bộ máy cơ quan hải quan, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định tổ chức sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục trực thuộc 12 cục hải quan tỉnh, thành phố.
thuốc lá điện tử
(TBTCO) - Cục hải quan các tỉnh, thành phố có quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế không cho phép đưa mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tẩu IQOS và tương tự để bán hàng miễn thuế.
đại lý thủ tục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đại lý làm thủ tục hải quan giai đoạn 2019 – 2022. Theo đó, sẽ xây dựng mô hình hợp tác hải quan – đại lý – doanh nghiệp trong hỗ trợ, sử dụng, cung ứng dịch vụ đại lý...
Đánh giá năng lực hải quan
(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức thi đánh giá năng lực công chức theo vị trí việc làm (VTVL), tại 28/35 cục hải quan tỉnh, thành phố, phục vụ cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chống thất thu qua trị giá tính thuế và tăng thu từ thu hồi, xử lý nợ thuế…
hải quan đồng nai
(TBTCO) - Các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan vừa được Tổng cục Hải quan chỉ đạo tích cực thu hồi và xử lý hơn 546 tỷ đồng nợ thuế quá hạn; tăng cường chống thất thu qua trị giá tính thuế, không để nợ mới phát sinh trong những tháng tiếp theo của năm 2019.
Cán bộ Hải quan Quảng Nam hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: BÍCH LIÊN
(TBTCVN) - “Kể từ ngày 10/9/2018, Cục Hải quan Quảng Nam đã chính thức triển khai Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Chu Lai, theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan.