Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hạn chế giao dịch
dtl
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (mã Ck DTL) vào diện kiểm soát từ ngày 27/4/2020.
pwc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (mã Ck PXS) vào diện kiểm soát từ ngày 24/4/2020.
hc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần An Trường An (mã Ck ATG) vào diện kiểm soát, kể từ ngày 10/4/2020.
thep
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Việt Ý (mã Ck VIS) vào diện kiểm soát kể từ ngày 3/4/2020.
kk
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, căn cứ Quy chế niêm yết, HNX đưa cổ phiếu của Công ty CP Khoáng sản Luyện kim màu (mã Ck KSK) vào diện cổ phiếu bị kiểm soát.
tt
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Thuận Thảo (mã Ck GTT).
3
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc đưa 31 cổ phiếu vào diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM từ ngày 26/5/2016. Các cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.
UPCoM
(TBTCO) - Theo Quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại HNX vừa được sửa đổi, bổ sung, Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ xem xét hạn chế thời gian hoặc biên độ dao động giá đối với chứng khoán của một số công ty đại chúng chưa niêm yết.
cs
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định đưa cổ phiếu OGC của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (mã CkOGC) ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 18/1/2016.