Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hạng B3
danh gia xep hang tin nhiem vpbank
(TBTCO) - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được xếp hạng ở mức B3 và triển vọng ổn định theo đánh giá của Moody’s, cty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu.