Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hàng dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Trong năm 2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện xuất cấp tổng số 132.100 tấn gạo (tăng khoảng 20.000 tấn so với năm 2019), giá trị khoảng 1.412 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt, các dự án trồng rừng, học sinh vùng đặc biệt khó khăn.
vùng lũ
(TBTCO) - Cục Dự Nhà nước (DTNN) khu vực Bình Trị Thiên và và Cục DTNN Nghệ Tĩnh đã và đang dốc sức xuất cấp gạo, vật tư cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương để cứu trợ nhân dân vùng lũ; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia.
(TBTCO) - Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và Nghệ Tĩnh đã và đang khẩn trương xuất cấp gạo, vật tư cứu hộ cho các địa phương để khắc phục hậu quả do các cơn bão 5,6,7 gây ra; chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia trước cơn báo số 8,9 sắp đổ bộ.
(TBTCO) - Ngay sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-TCDT giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất khẩn cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1629/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.
gạo
(TBTCO) - Công tác đấu thầu mua hàng DTQG đã bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng tính cạnh tranh và lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực cung cấp hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn DTQG, góp phần tiết kiệm NSNN chi cho mua hàng DTQG.
BT
(TBTCO) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhu cầu về vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch, ngày 15/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.
Xuất cấp xuồng DT2
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả; lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực cung cấp hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn dự trữ quốc gia, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.
YT
(TBTCO) - Một trong nhiều nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tại phiên họp thứ 48 tới đây là việc bổ sung nhóm vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ Quốc gia.