Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hàng hóa tiêu dùng
Tiêu dùng
(TBTCO) - Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 5/2020 tăng mạnh 26,9% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 3,9%.
Bán lẻ
(TBTCO) - Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/4, ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 4,3%.
hang
(TBTCVN) - Để đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân về hàng hóa, nhu yếu phẩm trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các doanh nghiệp (DN) tại Hà Nội đã cam kết cung ứng đủ hàng hóa tiêu dùng trong những ngày tới.
sức mua tiêu dùng
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 2,49 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,98%).
hang hoa
(TBTCO) - Đánh giá của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng Mười, do giá xăng giảm liên tục và giá của các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác ổn định, cùng với việc hàng hoá tiêu dùng thiết yếu tiếp tục được bình ổn, các DN bán lẻ duy trì nhiều hình thức khuyến mãi nên sức mua phần nào được cải thiện
anh tieu dung
(TBTCO) - Đánh giá của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, giá cả thị trường trong những tháng qua khá ổn định. Đây là một trong những yếu tố làm cho mức tiêu thụ hàng hóa tiêu dùng trong nước có phần được cải thiện hơn.
tieu dung
(TBTCO) -Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tính đạt 240,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2013.
(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 chỉ tăng 0,34% so với tháng 10, tăng 5,5% so với tháng 12 năm 2012; và tăng 5,78% so với cùng kỳ năm ngoái.