Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hàng miễn thuế
tiên sa
(TBTCO) - Công ty cổ phần miễn thuế Halo và Công ty TNHH MTV suất ăn hàng không Việt Nam vừa được Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại Đà Nẵng và Khánh Hòa.
hai quan lạng sơn
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2019, đã ban hành các quyết định mở rộng kho ngoại quan và cửa hàng miễn thuế cho 3 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
nội bài
(TBTCO) - 4 doanh nghiệp vừa được Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của du khách tại sân bay, cửa khẩu quốc tế Hà Nội, Đà Nẵng, Lạng Sơn.
nội bài
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; xử lý hàng tạm nhập trong kho hàng miễn thuế hết thời hạn lưu giữ.
tam ngung
(TBTCO) - Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài (NASCO) vừa được chấp thuận tạm dừng hoạt động bán hàng miễn thuế trên các máy bay trong thời hạn 6 tháng.
miễn thuế
(TBTCO) - Trong thời gian hoàn thiện hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để tiếp nhận, xử lý, theo dõi, quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, bán tại cửa hàng miễn thuế theo Nghị định 167/2016/NĐ-CP, trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố thì thực hiện thủ tục thủ công.
trang 5
(TBTCVN) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/2/2017), với nhiều quy định thống nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý kinh doanh hàng miễn thuế của cơ quan hải quan và các đối tượng tham gia.
hang mien thue
(TBTCO) - Nghị định kinh doanh hàng miễn thuế đã được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.
hoat
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế hướng dẫn thi hành Luật thuế Xuất khẩu, nhập khẩu (Luật thuế XNK), có hiệu lực từ 1/9/2016.