Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hãng mũ phớt huyền thoại
borsalino
(TBTCO) - Borsalino từ lâu đã được coi là một biểu tượng của Italy, nhưng hiện nay số nợ của hãng này đã lên tới 21,93 triệu euro. Borsalino đã đệ đơn phá sản lên Tòa án thành phố Allesandria, miền Bắc Italy và xin bảo hộ phá sản.