Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hàng ngàn hộ dân
song nhue
(TBTCO) - Hiện nay, trên địa bàn phố Thanh Bình, quận Hà Đông, Hà Nội, hàng ngàn hộ dân hàng ngày vẫn phải sống chung với dòng sông bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.