Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hàng nội địa
Cảng
(TBTCO) - 2 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển là gần 75,9 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó Hàng xuất khẩu đạt gần 19,6 triệu tấn, hàng nhập khẩu đạt hơn 20,1 triệu tấn...