Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hàng tỷ USD
văc xin
(TBTCO) - Mỹ, Canada, Anh đã đầu tư hàng tỷ USD cho các hãng dược phẩm nhằm thúc đẩy tiến trình điều chế vắcxin phòng ngừa COVID-19 và tìm cách sở hữu sớm nhất các loại vắcxin này.
(TBTCO) - Sau nhiều vụ kiện phải bồi thường hàng tỷ USD, nhiều công ty bảo hiểm đang tính đến những điều khoản “không được phép” trong hợp đồng bảo hiểm như các trường hợp chấn thương có từ trước hay việc sử dụng ma túy, sơ suất của trợ lý, bác sỹ riêng của các nghệ sỹ...
(TBTCO) - Mức độ nghiêm trọng của lũ lụt khiến ngành bảo hiểm mỗi năm mất hàng tỷ USD. Nhiều công ty bảo hiểm bắt đầu tìm kiếm sự thay đổi phạm vi bảo hiểm trong các đơn bảo hiểm lũ lụt… Dưới đây là những vụ lũ lụt được bảo hiểm lớn nhất thế giới trong vòng 2 thập kỷ gần đây .