Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hàng Việt Nam là ưu tiên lựa chọn hàng đầu
ngươi việt dùng hàng việt
(TBTCO) - Tại TP. HCM có 73,43% người được khảo sát khẳng định “khi mua hàng hóa, hàng Việt Nam là ưu tiên lựa chọn hàng đầu”. Đặc biệt, có 28,15% cho biết, trước đây có thói quen thường mua hàng có xuất xứ từ nước ngoài nay đã dừng mua hoặc mua ít hơn để chuyển sang mua hàng Việt.