Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hành khách xuất cảnh
Cam Ranh
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, có hiệu lực từ 1/7/2020.