Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hành lang pháp lý
bo tro bao hiem
(TBTCO) - Hiện Việt Nam đã có những cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ bổ trợ bảo hiểm (BH) tại các FTA; cam kết này cũng đã được khẳng định trong Hiệp định CPTPP. Cơ quan quản lý BH cho biết, sẽ sớm tạo dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ bổ trợ BH phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Hội thảo
(TBTCO) - Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp rõ ràng cho các đơn vị để đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng. Đây là những nội dung được thảo luận tại Hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng” tổ chức sáng 24/8, tại Hà Nội.
TV
(TBTCO) - Những bức xúc của người dân tại một số trạm thu phí BOT giao thông là vấn đề được đề cập nhiều trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 15/8 thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.
xe điện
(TBTCO) - Cả nước có khoảng 40 doanh nghiệp với số lượng khoảng 1.300 xe điện đang hoạt động khai thác phục vụ khá tốt nhu cầu đi lại của khách du lịch trong phạm vi hạn chế, nhưng thực tế cũng đặt ra là cần có hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh mới mẻ này.