Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hanic
ảnh hơp tác
(TBTCO) - Hơn 321,6 tỷ đồng lỗ lũy kế “treo” trên sổ sách cuối năm 2014 của CtyCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic, mã SHN) đã được “xoá” nhẹ nhàng. Vì Hanic “bỗng dưng” có khoản lợi nhuận đột biến từ một số thương vụ làm ăn với đối tác có liên quan đến cổ đông chiến lược Geleximco.
shn
(TBTCO) - Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic, mã SHN) cho biết, cổ đông chiến lược sẽ hỗ trợ công ty tăng mạnh lợi nhuận, đạt 350-400 tỷ trong năm nay. Từ đó có cơ sở để xóa hết số lỗ lũy kế hơn 321,6 tỷ đồng.