Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hanpad
n
(TBTCO) - Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư Hanpad đã đầu tư hơn 2 triệu USD để sản xuất sản phẩm túi ni lông chất lượng cao xuất khẩu và màng nông nghiệp. Đây là một tín hiệu đáng mừng giúp bà con nông dân nâng cao năng suất cây trồng...
h
(TBTCO) - Ngày 15/1/2018 tại Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, Công ty cổ phần đầu tư Hanel (Hanpad) đã tổ chức lễ ký hợp đồng hợp tác 3 bên cùng công ty Wonder Gloves (Hoa kỳ) và Hansung (Hàn Quốc).