Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hạt nhựa PP
công ty bình sơn
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề xuất hai phương án giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với các sản phẩm hoá dầu Benzen, Xylen, p-Xylen và Polypropylen (hạt nhựa PP) để tháo gỡ khó khăn Công ty Bình Sơn và các DN ngành Nhựa.
nguyên sinh
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 186 /2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.