Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hậu kiểm
Ngành Hải quan chấn chỉnh và tăng cường hậu kiểm
(TBTCO) - Công tác kiểm tra sau thông quan trong ngành Hải quan đã và đang bộc lộ hạn chế cần được chấn chỉnh, để hoạt động này trở thành một trụ cột của quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật…
DN
(TBTCO) - Công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) trong ngành Hải quan đã và đang bộc lộ hạn chế cần được chấn chỉnh, để hoạt động này trở thành một trụ cột của quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp (DN) tự nguyện tuân thủ pháp luật…
cang cat lai
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, các hoạt động nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu và chống thất thu thuế trên địa bàn 10 tháng đầu năm của đơn vị đã giúp ngân sách nhà nước (NSNN) tăng thu 476,1 tỷ đồng.
hải quan tphcm
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, hoạt động nghiệp vụ tham vấn và kiểm tra sau thông quan của toàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả tích cực, khi thu thêm được 579,5 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (NSNN).
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, các hoạt động nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu và chống thất thu, tính đến ngày 26/9, đã giúp đơn vị tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) thêm 395,9 tỷ đồng.
attp
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ này năm 2019.
hải quan bình dương
(TBTCO) - Thông qua công tác kiểm tra trong và sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp ngân sách hơn 12,4 tỷ đồng, kịp thời chống thất thu thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN).
du
(TBTCVN) - Một trong những mục tiêu đề ra khi sửa đổi Luật Đầu tư công là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, tăng cường hậu kiểm trong quản lý đầu tư công. Tuy nhiên đến nay, trước khi dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, một số ý kiến vẫn băn khoăn về nội dung này tại dự thảo luật.
KTSTQ
(TBTCO) - Từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 413 cuộc. Tổng số tiền ấn định và xử phạt vi phạm hành chính là 473,3 tỷ đồng, đã thực thu số tiền 404 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.