Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hậu kiểm
hà Nội
(TBTCO) - Cục Hải quan Hà Nội hiện đang tiếp tục tập trung thực hiện các chuyên đề về kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) đối với các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, xử lý đã tăng thu hơn 175 tỷ đồng cho ngân sách.
thực phẩm
(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, qua công tác hậu kiểm đã phát hiện trên một số website đang quảng cáo 5 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
Bình Dương
(TBTCO) - Thống kê đến tháng 6/2020, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 451 cuộc kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), qua đó tăng thu cho ngân sách hơn 644 tỷ đồng.
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - Thực hiện các biện pháp chống thất thu theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, 5 tháng của năm 2020, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tích cực triển khai công tác kiểm tra sau thông quan, qua đó, truy thu về ngân sách gần 3,5 tỷ đồng.
Bình Dương
(TBTCO) - Do chủ động thực hiện có hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin, rà soát hồ sơ, tờ khai của doanh nghiệp (DN), Cục Hải quan Bình Dương đã tăng thu ngân sách hơn 6,9 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm).
Cán bộ hải quan rà soát hồ sơ XNK của DN, phục vụ công tác hậu kiểm.
(TBTCVN) - Lực lượng kiểm tra sau thông quan tập trung kiểm tra theo phương thức quản lý rủi ro và dấu hiệu vi phạm, chú trọng các doanh nghiệp có rủi ro cao, hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp...; thực hiện nghiêm chỉ thị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác hậu kiểm.
HQ Noi Bai
(TBTCO) - Công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) năm 2019 được Cục Hải quan Hà Nội quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, tăng cường kiểm tra các chuyên đề về mã, giá, xuất xứ; qua đó, thu thêm về cho ngân sách hơn 453 tỷ đồng.
Ngành Hải quan chấn chỉnh và tăng cường hậu kiểm
(TBTCO) - Công tác kiểm tra sau thông quan trong ngành Hải quan đã và đang bộc lộ hạn chế cần được chấn chỉnh, để hoạt động này trở thành một trụ cột của quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật…
DN
(TBTCO) - Công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) trong ngành Hải quan đã và đang bộc lộ hạn chế cần được chấn chỉnh, để hoạt động này trở thành một trụ cột của quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp (DN) tự nguyện tuân thủ pháp luật…