Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa HBE
sach
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chính thức tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của CtyCP Sách Thiết bị Trường học Hà Tĩnh ( mã Ck HBE) kể từ ngày 10/4/2015.
HBE
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản thông báo về việc cổ phiếu của Cty CP Sách thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã CK HBE) không còn đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ kể từ ngày 6/9/2013.