Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa HDG
hd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã Ck HDG) vừa công bố thông tin về việc sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 35,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 16/6/2020.
hdg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã Ck HDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với doanh thu thuần 945,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 238,7 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tập đoàn Hà Đô
(TBTCO) - Năm 2019, Tập đoàn Hà Đô (mã Ck HDG) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.618 tỷ đồng, tăng trưởng 43%, song song với đó, vốn điều lệ tăng dự kiến 25% và phát hành tối đa 1.500 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền.
HDG
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, người có liên quan tới Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã Ck HDG) bị phạt 15 triệu đồng do mua 25.000 cổ phiếu HDG mà không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh về dự kiến giao dịch.
hpg
(TBTCO) - CtyCP Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck HPG) và CtyCP Tập đoàn Hà Đô (mã Ck HDG) thông báo chốt danh sách cổ đông trong tháng 8 này để thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu.
hdg
(TBTCO) - CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã Ck HDG) thông báo hoàn tất phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2015 với giá trị 400 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công trong năm 2015 lên 600 tỷ đồng.
ha do
(TBTCO) - Theo đó, hơn 9,4 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của HDG trong lần này.
hdg
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu của HDG đạt 574,8 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động xây lắp là 228,5 tỷ đồng, và từ kinh doanh bất động sản là 328,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 23,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.
hado
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK HDG) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.