Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hệ sinh thái rừng
TH
(TBTCVN) - Tiếp nối thành công của Dự án sữa tươi sạch TH true MILK, Tập đoàn TH tiếp tục sứ mệnh vì tầm vóc Việt, vì sức khỏe cộng đồng bằng các dự án bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững nguồn dược liệu bản địa của Việt Nam.
H.TR
(TBTCO) - Dự án này thuộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai được sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức.