Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hệ thống cảng biển
Cửa Lò
(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển là hơn 121,7 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016.
cảng hải phòng
(TBTCO) - Theo công bố của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), doanh thu tháng 1/2017 của toàn Tổng công ty ước đạt 1.161,7 tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch năm và bằng 98% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.
Cảng Hải Phòng
(TBTCO) - Tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển nước ta năm 2016 đạt hơn 456,3 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015.
Vũng ÁNg
(TBTCO) - Tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển nước ta 10 tháng năm 2016 đạt hơn 387,5 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015.
Cảng Cửa Lò
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt 158,3 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó hàng công-te-nơ đạt 5,61 triệu TEUs, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015.
Toàn cảnh Hội nghị
(TBTCO) - Năm 2016, tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển phấn đấu đạt 470 triệu tấn (tăng 10% so với năm 2015), trong đó hàng công-te-nơ dự kiến tăng 11% đạt 13,3 triệu TEUs. Các chỉ tiêu tăng trưởng khác trong khai thác cảng biển phấn đấu tăng cao hơn so với năm 2015.
Cảng Cửa Lò
(TBTCO) - Theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng hải Việt Nam, lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam trong 9 tháng đầu năm ước đạt 286,4 nghìn tấn, đạt 81,3% kế hoạch, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2013.
hàng hải
(TBTCO) - Lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 đạt 176,1 triệu tấn, đạt 49,81% so với kế hoạch năm 2014, tăng 13,86% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh tình hình vận tải biển vẫn còn nhiều khó khăn.