Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hệ thống chính trị
THB
(TBTCO) - Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định về từ chức bằng văn bản pháp luật. Vấn đề từ chức không chỉ ở trong các cơ quan Chính phủ mà cả trong Đảng, trong hệ thống chính trị, mặt trận, các đoàn thể, Quốc hội, Chủ tịch nước... Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết tại phiên họp sáng 1/11
bao hiem
(TBTCO) - Xây dựng chế độ tiền lương mới trong khu vực công, thực hiện từ năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.
hoi nghi trung uong
(TBTCO) - Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả...
kiểm tra chất cấm
(TBTCO) - Từ tháng 11/2015 đến nay, tình hình nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã bước đầu được ngăn chặn, nhưng sử dụng chất cấm vẫn là vấn nạn khiến người tiêu dùng không thể an tâm.
thủ tướng làm việc về xâm nhập mặn
(TBTCO) - Tình trạng xâm nhập mặn gay gắt đang diễn ra, nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống dân sinh của 9/13 tỉnh thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.