Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hệ thống giao thông thông minh
Phát vân
(TBTCO) - Hiện nay, hệ thống thu phí tuyến cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ ngày 6/10/2015, các hạng; mục còn lại của hệ thống giao thông thông minh (ITS) sẽ tiếp tục hoàn thiện.
(TBTCO) - Theo ông Trần Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong tương lai tất cả các tuyến đường cao tốc Việt Nam sẽ được quản lý theo hệ thống giao thông thông minh (ITS).