Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hepza
thuong tet
(TBTCO) - Trong số 400 doanh nghiệp gửi báo cáo về HEPZA, mức thưởng Tết cao nhất 950 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 352 triệu đồng.
dn nhat ban
(TBTCO) - Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất TP. HCM (Hepza) cho biết, tính đến đầu tháng 4/2015, tổng số vốn đầu tư kể cả cấp mới và điều chỉnh là 424,9 triệu USD, đạt 60,7% so với kế hoạch, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm 2014.