Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hiện đại hóa phát hành trái phiếu
Giao dịch tại KHBNN
(TBTCVN) - Đây là khẳng định của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Hồng Hà trong cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN về một số vấn đề phát triển thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) hiện nay.