Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiến pháp 2013
LTL
(TBTCO) - Sau 5 năm triển khai Hiến pháp, Quốc hội, UBTVQH đã ban hành 69 trên tổng số 90 luật, pháp lệnh. Còn 21 dự án luật, pháp lệnh nằm trong Danh mục chưa được ban hành, trong đó có Luật về hội, Luật Biểu tình…
kinh doanh
(TBTCO) - Cải cách thể chế, cải cách hành chính đóng vai trò như mũi đột phá dẫn đường để vừa tạo thuận lợi, giảm chi phí và cũng là công cụ hữu hiệu nhất để phục hồi, phát triển trong tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp đang có nhiều dấu hiệu “xuống sức” những năm gần đây.
dương trung quốc
(TBTCO) - "Các chất vấn bộ trưởng chỉ nên diễn ra giữa 2 kỳ họp khi có vấn đề nổi cộm của đời sống. Còn tại mỗi kỳ họp chỉ cần nêu một số vấn đề để Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đứng ra trả lời cùng một số bộ trưởng liên quan".
phú thọ thi hành hiến pháp
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Cục Thuế.