Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiến pháp sửa đổi năm 2013
tl
(TBTCO) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính.