Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiệp định
hq-tq
(TBTCO) - Ngày 26/10, Hàn Quốc và Trung Quốc đã khởi động vòng đàm phán thứ 9 nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, có hiệu lực từ 5 năm trước đây.
mac ca
(TBTCO) - Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) là cơ hội vàng, tạo ra cú hích lớn cho xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam, với các ưu đãi thuế quan rất lớn. Tuy nhiên, để tận dụng ưu đãi này doanh nghiệp nông nghiệp cần đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ.
thuy san
(TBTCO) - Sau gần 2 tháng rưỡi thực thi Hiệp định EVFTA, số lượng C/O được cấp và kim ngạch xuất khẩu sang EU đã tăng đột phá. Để đạt được con số cao hơn, doanh nghiệp cần am hiểu các chế độ ưu đãi thuế quan để linh hoạt tận dụng, đặc biệt trong khi chờ đợi lộ trình ưu đãi trong EVFTA chớ quên GSP.
Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng.
(TBTCVN) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể hóa cam kết trong EVFTA nhằm đảm bảo hai mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật...
vay vốn nước ngoài
(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 9 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 957 triệu USD.
a liem
(TBTCO) - Công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã lưu ý doanh nghiệp những điểm quan trọng trong biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực thi hiệp định EVFTA, quy tắc xuất xứ trong EVFTA, rào cản đối với hàng Việt Nam và các biện pháp phòng vệ thương mại…
hải quan
(TBTCO) - Các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA và Nghị định 111/2020/NĐ-CP để giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.
ông lộc
(TBTCO) - Năm đầu tiên tham gia ASEAN, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan của Việt Nam chỉ dừng ở mức 5%, nhưng ngay trong những tháng đầu tiên thực thi Hiệp định EVFTA, khi mà doanh nghiệp còn chưa hiểu nhiều về hiệp định này thì tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan đã ở mức 7,3%.
gạo
(TBTCO) - Các giống thuộc danh mục gạo thơm xuất khẩu sang EU được hưởng hạn ngạch ưu đãi thuế quan chiếm khoảng 43% đến 46% tổng lượng gạo xuất khẩu hàng năm với khoảng trên 3,0 triệu tấn.