Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiệp định đối tác kinh tế VN – Nhật Bản (VJEPA)
det may
(TBTCO) - Theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) giai đoạn 2015-2019, thuế quan được cam kết sẽ cắt giảm dần theo từng giai đoạn. Các mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử, nguyên phụ liệu dệt may, da giày có lộ trình xóa bỏ thuế quan sớm hơn.