Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
hq-tq
(TBTCO) - Ngày 26/10, Hàn Quốc và Trung Quốc đã khởi động vòng đàm phán thứ 9 nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, có hiệu lực từ 5 năm trước đây.
han
(TBTCO) - Theo các chuyên gia, thặng dư thương mại của Hàn Quốc có thể sẽ giảm nếu Mỹ và Nhật Bản ký kết thành công một hiệp định thương mại tự do (FTA).
nông nghiệp xanh
(TBTCO) - Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng, Agribank luôn chú trọng đầu tư vào các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi sinh, môi trường.
trang 6
(TBTCVN) - Nhận định về những tác động của các hiệp định thương mại đối với công tác thu ngân sách trong thời gian tới, khi trao đổi với phóng viên TBTCVN,
hai
(TBTCVN) - Thống kê đến 11/5, số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của ngành Hải quan đạt 86.793 tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán năm 2016 (270.000 tỷ đồng).
trang 6
(TBTCVN) - Việc thực hiện cam kết theo các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy thương mại quốc tế, song cũng là thách thức đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có cơ quan hải quan.
trang 6
(TBTCVN) - Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương và song phương, với cam kết mở cửa thị trường trên nhiều lĩnh vực như hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.
trang 7
(TBTCVN) - Việc thực hiện cam kết theo các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đặt ra nhiều thách thức trong việc phòng ngừa hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa (C/O) để hưởng ưu đãi thuế.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tạo thuận lợi cho thương mại, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan chức năng trong việc cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và kiểm soát, chống gian lận C/O.