Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hiệp định vay vốn Hàn Quốc
ky
(TBTCO) - Ngày 9/7/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc Lee Duk-Hoon đã ký kết 2 hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).