Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
(TBTCO) - Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) đã xây dựng phương thức phối hợp, cơ chế vận hành giữa các thành viên để đối phó với suy thoái kinh tế, góp phần tích cực cho mục tiêu phục hồi nhanh về kinh tế và đưa khối cảng trở thành mũi nhọn của kinh tế biển Việt Nam trong thời gian nhanh nhất.