Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hiệp hội doanh nghiệp hàn quốc
hai quan dnai
(TBTCO) - Lễ ký kết diễn ra vào sáng ngày 27/5 tại trụ sở Cục Hải quan Đồng Nai, do lãnh đạo hai bên thực hiện, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các ban ngành tỉnh Đồng Nai, cơ quan chính quyền Hàn Quốc và các hiệp hội doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam.