Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam
Viettel - Vtracking
(TBTCO) - Tập đoàn Viettel đã trả lời như vậy sau khi Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam có văn gửi Bộ GTVT và các ngành chức năng để phản ánh về việc cước 3G tăng đã vô hiệu hóa các thiết bị giám sát hành trình, dẫn tới nguy cơ hàng vạn lái xe bị phạt hoặc tước bằng lái.