Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hồ Đức Phớc
bộ tài chính
(TBTCO) - Chiều ngày 13/4/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời tổ chức bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính giữa đồng chí Đinh Tiến Dũng và đồng chí Hồ Đức Phớc.
bộ trưởng
(TBTCO)-Chiều 13/4, đã diễn ra Hội nghị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính giữa đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Hồ Đức Phớc -Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ông Hồ Đức Phớc được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính
(TBTCO) - Sáng ngày 8/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Theo Nghị quyết, ông Hồ Đức Phớc đã được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Sáng 12/4/2021, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Lễ công bố, trao Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng KTNN và bàn giao công tác của Tổng KTNN.
Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách, trong quản lý, sử dụng tài chính công
(TBTCV) - Với sự phê chuẩn của Quốc hội, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc được các đại biểu Quốc hội kỳ vọng, tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ tới.
bộ trưởng hồ đức phớc
(TBTCO) - Ngày 8/4/2021, Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành phê chuẩn ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hồ Đức Phớt
(TBTCO) - Ngày 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ. Theo kết quả công bố, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước đã được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.
HĐP
(TBTCO) - Sáng 8/4, tại Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIV, ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.
bộ trưởng tài chính
(TBTCO) - Chiều 7/4, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn giữ chức bộ trưởng, trưởng ngành đối với 12 nhân sự. Ông Hồ Đức Phớc - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.