Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hộ kinh doanh
MPI
(TBTCO) - Hơn 5 triệu hộ kinh doanh chiếm tới 30% GDP nhưng chưa được thừa nhận vị trí pháp lý bằng cách luật hóa, mà chỉ mới có một Nghị định điều chỉnh. Chính việc bỏ ngỏ này mà cho đến nay, sau 20 năm chúng ta vẫn chưa có đánh giá chính xác được về khu vực này.
NCD
(TBTCO) - Sửa đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và bổ sung quy định về hộ kinh doanh là hai nội dung quan trọng được quan tâm tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), vừa được trình Quốc hội sáng 15/11.
hà nam công khai doanh nghiệp nợ thuế
(TBTCO) - Để đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nam vừa thực hiện công khai thông tin 137 doanh nghiệp (DN) và 1 hộ kinh doanh nợ trên 142,6 tỷ đồng tiền thuế.
NCD
(TBTCO) - Thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sáng 16/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng cần thận trọng, cân nhắc kỹ việc đưa hộ kinh doanh vào điều chỉnh trong dự thảo Luật.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
VĐT
(TBTCO) - Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã bổ sung quy định cụ thể hơn về hộ kinh doanh theo hướng tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của hộ kinh doanh bên cạnh các loại hình pháp lý khác, không ép buộc hộ kinh doanh phải chuyển thành doanh nghiệp hoặc xóa bỏ hình thức hộ kinh doanh.
Cục thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Số thu từ các hộ kinh doanh nộp thuế khoán 6 tháng đầu năm khoảng 101,2 tỷ đồng, trong đó ghi thu hộ khoán ổn định khoảng gần 59 tỷ đồng, thuế phát sinh trên hóa đơn khoảng 42,5 tỷ đồng.
Chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN là chủ trương vừa có lợi cho DN vừa có lợi cho nền kinh tế.
(TBTCVN) - Để khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN, nước ta đã có nhiều chính sách ưu tiên.
ho
(TBTCVN) - Trước thông tin cho rằng, việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán còn nhiều bất cập, dẫn đến thất thu thuế.