Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hộ kinh doanh
anh moi
(TBTCO) - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ kinh doanh, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho phần lớn các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh.
cục-thuế-thái-nguyên.jpg
(TBTCO) - Thông tin nhanh từ Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, đến hết ngày 24/7 trên địa bàn đã có 1.794 doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân nộp giấy đề nghị gia hạn, với số thuế đề nghị gia hạn là 477 tỷ đồng.
cục-thuế-phú-yên.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Phú Yên cho biết, tính đến hết ngày 24/7, trên địa bàn có 1.159 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp giấy đề nghị được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, với tổng số tiền đề nghị gia hạn là hơn 120,6 tỷ đồng.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH PouYuen.
(TBTCVN) - Ghi nhận thực tế triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tại nhiều địa phương cho thấy, số người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn trung bình mới chỉ vào khoảng 10% đến 30% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
DN
(TBTCO) - Sáng 17/6, với hơn 90% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 chương, 218 điều. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, một điểm mới của Luật là doanh nghiệp (DN) do Nhà nước (NN) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được coi là DNNN.
hộ kinh doanh
(TBTCO) - Bà Phan Thị Kim Huệ (Đắk Lắk) hỏi, chủ hộ kinh doanh có được làm việc toàn thời gian ở đơn vị khác không? Khoản thu nhập tại đơn vị khác có chịu thuế thu nhập cá nhân không? Thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào?
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Để phát huy hiệu quả công tác thu nộp ngân sách nhà nước, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác ủy nhiệm thu thuế thông qua bưu điện đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán.
cucthuekhanhhoa
(TBTCO) - Chi cục Thuế TP. Nha Trang, Khánh Hòa vừa công khai thông tin 377 doanh nghiệp (DN) và 547 hộ cá nhân kinh doanh nợ trên 65,8 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, khối các doanh nghiệp nợ trên 57,9 tỷ đồng, khối hộ cá nhân kinh doanh nợ trên 7,9 tỷ đồng.