Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
gội đầu
(TBTCO) - Theo hướng dẫn của Thông tư 40/2021/TT-BTC, cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục thuế trong việc quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Thực hiện kiểm tra tại địa điểm kinh doanh đối với 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu xác định có rủi ro về thuế.
hóa đơn
(TBTCO) - Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán phải lưu trữ hóa đơn, chứng từ, khi cơ quan thuế kiểm tra phải xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.
hộ kinh doanh
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, khi doanh thu của hộ cá nhân nộp thuế khoán có sự thay đổi 20% (trước đây là 50%), cơ quan thuế sẽ thay đổi mức thuế khoán (tăng hoặc giảm) theo mức doanh thu thực tế.
chi cục thuế long biên
(TBTCO) - Để hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán chủ động khai và nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn việc khai và nộp lệ phí môn bài, khai và nộp thuế khoán năm 2021 cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan, rà soát danh sách hộ, cá nhân bị ảnh hưởng và thực hiện giãn, giảm, gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
Cục thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Số thu từ các hộ kinh doanh nộp thuế khoán 6 tháng đầu năm khoảng 101,2 tỷ đồng, trong đó ghi thu hộ khoán ổn định khoảng gần 59 tỷ đồng, thuế phát sinh trên hóa đơn khoảng 42,5 tỷ đồng.
ho
(TBTCVN) - Trước thông tin cho rằng, việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán còn nhiều bất cập, dẫn đến thất thu thuế.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Để đảm bảo nguyên tắc đã kinh doanh là phải nộp thuế, đồng thời thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành lập bộ thuế khoán cho năm 2019 đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.