Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hộ nghèo
giảm nghèo
(TBTCO) - Quốc hội ban hành Nghị quyết số 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
NHCSXH
(TBTCO) - Tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đạt 48.217 tỷ đồng, với gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
điện
(TBTCO) - Ngày 9/10/2020, Bộ Tài chính có Văn bản số 12469/BTC-NSNN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.
công đoàn bọ tài chính
(TBTCO) - Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tài chính Cao Bằng và Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình tổ chức lễ khánh thánh bàn giao nhà tình nghĩa cho 3 gia đình thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại 3 xã thuộc huyện Nguyên Bình (Yên Lạc, Vũ Nông, Triệu Nguyên), tỉnh Cao Bằng.
NCT
(TBTCO) - Mục tiêu đến năm 2021, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quyết tâm thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế hết số người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo chưa có bảo hiểm y tế.
giảm nghèo
(TBTCO) - Theo Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), giai đoạn 2016-2020, cả nước đã bố trí, huy động hơn 93.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
ảnh tuần
(TBTCO) - Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa; các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội; những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới…
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2021.
ho ngheo
(TBTCO) - Qua 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm trên phạm vi cả nước.