Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hồ Quốc Dũng
ong ho quoc dung binh dinh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2012.