Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sẽ miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
ký kết
(TBTCO) - Chiều ngày 11/6/2018, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt (VERCO) phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược chương trình hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
khoi nghiep
(TBTCO) - Nhiều đại diện thanh niên bày tỏ, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay để tạo việc làm và khởi nghiệp là vấn đề tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ. Việc có cơ chế hỗ trợ vốn, pháp lý sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp.
DNNVV
(TBTCO) - Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp và các văn bản liên quan, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020.
HTDN
(TBTCO) - Sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với đa số phiếu tán thành. Như vậy, từ 1/1/2018, nhiều nội dung hỗ trợ DNNVV sẽ chính thức có hiệu lực
Hoàng Quang Hàm
(TBTCO) - Mặc dù đồng thuận cao với chủ trương và tính cần thiết, nhưng vẫn còn không ít đại biểu bày tỏ sự băn khoăn về tính khả thi của dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vì vẫn còn nhiều quy định mang tính chung chung, “khẩu hiệu”.
VTL
(TBTCO) - Sáng 17/4, tại phiên họp thứ 9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Một nội dung sửa đổi quan trọng của dự thảo mới là giảm tiêu chí, thu hẹp đối tượng DNNVV được hỗ trợ để tránh dàn trải.
doanh nghiep
(TBTCO) - Những giải pháp tài chính sẽ được Standard Chartered thiết kế đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuận tiện trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và đạt những mục tiêu dài hạn.
NCD
(TBTCO) - Chiều 8/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).