Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ kinh phí
khởi nghiệp sáng tạo
(TBTCO) - Theo quy định của Bộ Tài chính, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các bộ, ngành có thể hỗ trợ một phần kinh phí đối với các dự án sửa chữa lần đầu, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin cho Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mức tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án.
tiền
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về hỗ trợ kinh phí cho một số đoàn thể, Bộ Tài chính cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cần kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
Lợn
(TBTCO) - Theo quyết định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ của Nhà nước khi tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi ở thời điểm hiện tại là 25.000 đồng/kg đối với lợn thịt, lợn con các loại và 30.000 đồng/kg đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác.
DTLCP
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, bộ này đang xây dựng chính sách hỗ trợ dự kiến 500.000 đồng/đầu lợn cho các cơ sở, doanh nghiệp nhằm duy trì đàn hạt nhân.
tàu cá
(TBTCO) - Ngoài mức hỗ trợ 50% theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, UBND TP. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu khai thác hải sản hoặc dịch vụ khai thác hải sản.
hỗ trợ kinh phí thủy lợi
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
ATGT
(TBTCO) - Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội (HĐND) đang xin ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị quyết về mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2019 - 2020.
quoc phong
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng.
dinh cu
(TBTCO) - Đối với hỗ trợ làm nhà ở và công trình nước sinh hoạt, trường hợp các hộ tự làm nhưng có nhu cầu tạm ứng kinh phí để mua vật liệu thì mức tạm ứng tối đa là 60% mức ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ cho từng hộ.