Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ kinh phí
tàu cá
(TBTCO) - Ngoài mức hỗ trợ 50% theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, UBND TP. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu khai thác hải sản hoặc dịch vụ khai thác hải sản.
hỗ trợ kinh phí thủy lợi
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
ATGT
(TBTCO) - Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội (HĐND) đang xin ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị quyết về mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2019 - 2020.
quoc phong
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng.
dinh cu
(TBTCO) - Đối với hỗ trợ làm nhà ở và công trình nước sinh hoạt, trường hợp các hộ tự làm nhưng có nhu cầu tạm ứng kinh phí để mua vật liệu thì mức tạm ứng tối đa là 60% mức ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ cho từng hộ.
bao chi
(TBTCO) - Nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC. Mức hỗ trợ thành viên tham gia không phân biệt đối tượng hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách.
ngu
(TBTCVN) - Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (NĐ 67) hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; chính sách bảo hiểm (BH) đã được các doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật tích cực triển khai.
chua benh
(TBTCO) - Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP, mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp...
xâm nhập mặn
(TBTCO) - Một loạt các vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với ngành Nông nghiệp cần xử lý sau Tết, đó là việc khắc phục thiệt hại sau đợt rét đậm, rét hại kỷ lục ở các tỉnh phía Bắc và tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở Nam Bộ đang diễn ra rất nghiêm trọng và ngày càng phức tạp.