Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ người di cư
di cư
(TBTCO) - Ngày 7.9, liên minh cầm quyền ở Đức thông báo Chính phủ Đức đã quyết định cấp bổ sung 3 tỷ euro (3,35 tỷ USD) để hỗ trợ giải quyết dòng người di cư và tị nạn đang đổ về nước này.