Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ nhà ở
hỗ trợ nhà
(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2018 đã có 14.000 hộ nghèo khu vực miền Trung nhận được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng, tránh bão lụt.
LS
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2735/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.
chung cu
(TBTCO) - Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5,0%/năm.
nha o nguoi co cong
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
nha chinh sach
(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
nha o
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.
Nhà ở
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng khẩn trương triển khai Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.
NOXH
(TBTCO) - Ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
BĐS
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân đến hết số tiền 30.000 tỷ đồng, trong trường hợp từ nay đến 1/6, gói hỗ trợ này chưa được giải ngân hết.