Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hỗ trợ nhà ở cho người có công
nhà ở cho người co công
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tạm ứng 365,575 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho các địa phương để hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở các hộ người có công với cách mạng.