Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hỗ trợ nhà ở cho người nghèo
hoantra
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã yêu cầu UBND 3 tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Bắc Giang hoàn trả cho ngân sách Trung ương, tổng số tiền 111,637 tỷ đồng, do đã cấp thừa cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.
Đề án, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
(TBTCO) - Trước những khó khăn còn rất lớn của người dân, đặc biệt là của hộ nghèo về nhà ở, để tạo sự an cư lạc nghiệp, Chính phủ sẽ quyết tâm tiếp tục triển khai hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, dù sẽ rất khó khăn về cân đối ngân sách.