Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ pháp luật thuế
khánh hòa
(TBTCO) - Việc đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ pháp luật thuế cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế (NNT) luôn được Cục Thuế Khánh Hòa đặt làm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế. Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Khánh Hòa đã thực hiện trên 12 ngàn lượt tư vấn hỗ trợ cho NNT.