Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ quyết toán thuế năm 2018
hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế
(TBTCO) - Sau 2 buổi hỗ trợ người nộp thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chiều 14/3, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức hỗ trợ trực tuyến về những vấn đề liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cũng như hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2018.
hỗ trợ quyết toán thuế
(TBTCO) - Chiều 6/3/2019, Tổng cục Thuế tổ chức giao lưu trực tuyến hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018. Cụ thể, các bộ phận chức năng Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 150 câu hỏi, trả lời trực tuyến được 25 câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế TNCN.